Mateřská škola Činěves, se nachází v klidném a malebném prostředí obce Činěves. Sídlí v samostatné budově, která disponuje rozsáhlou zahradou a hřištěm s mnohačetnými hracími prvky – skluzavky, průlezky, houpačky a pískoviště, které umožňují dětem pohybové vyžití, rozvoj smyslů a fyzické i psychické zdatnosti. Vydlážděná plocha slouží k jízdě na dětských vozítkách a odrážedlech. Zahrada je velmi dobře situovaná z pohledu bezpečnosti dětí do míst mimo silniční provoz a doplněna ohništěm i záhonkem na pěstování rostlin.

Jedná se o přízemní budovu s celkovou kapacitou 24 dětí, která v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Třída je vybavena novým nábytkem pro děti (židličky, stoly, lehátka, skříňky) a hračkami, didaktickými pomůckami a materiály, které odpovídají počtu dětí a jejich věku.

Vzhledem k tomu, že naše MŠ nedisponuje vlastní kuchyní, jsou obědy dle týdenního jídelníčku dováženy z nedaleké Základní školy Dymokury. Pracovnice v provozu školní výdejny doplňuje jídelníček o přesnídávku a odpolední svačinku, kterou připravuje v prostorách výdejny mateřské školy.

Okolí MŠ nabízí dětem spoustu možností k poznání světa kolem nás. Nedaleko se nachází herní plochy, pole, lesy, rybníky a děti zde mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, ale i práci lidí a chod společnosti jako celku. To vše se nabízí při tvorbě školního vzdělávacího programu. Snažíme se v něm dětem nabízet takové činnosti, které povedou k rozvoji jejich osobnosti, učení a poznání.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací. Její zřizovatel je obec Činěves, zastoupena starostou Ing. Františkem Moravcem.

Ředitelka: Veronika Černohousová, DiS.
Učitelka: Milena Bretová, Lenka Školníková
Provozní zaměstnankyně: Iva Jelínková

Denní režim

6:30 – 8:00Příchod dětí do školky – spontánní hry, pohybové hry, námětové hry
8:00 – 8:30Tělovýchovná chvilka – ranní kruh, zdravotně preventivní pohybové aktivity, relaxační cvičení
8:30 – 9:00Přesnídávka
9:00 – 9:30 / 10:00Dopolední tématická činnost – řízené činnosti individuální, skupinové – plnění rámcových a specifických cílů ŠVP
9:30 / 10:00 ­- 11:30Pobyt venku – hry na zahradě, vycházky do okolí.
11:30 – 12:15Oběd
12:15 – 12:30Hygiena
12:30 – 14:30Spánek / odpočinek
14:30 – 14:45Vstávání, hygiena
14:45 – 15:15Odpolední přesnídávka
15:15 – 16:00Volné hry, vyzvedávání dětí – individuální práce s dětmi, při pěkném počasí pobyt venku

Omlouvání dítěte

Nepřítomnost dítěte a odchod po obědě je nutné nahlásit do 7.00 hodin osobně nebo telefonicky.
Není-li dítě omluveno do stanovené doby, je započítán oběd a odpolední svačinka, která propadá.
První den neomluvení nepřítomnosti si oběd po dohodě s pracovníky MŠ mohou rodiče vyzvednout do svých jídlonosičů.

Měsíční platba

Poplatky jsou tvořeny měsíční úplatou za vzdělávání, která činí 400 Kč a stravným, které je vypočítáváno dle měsíční docházky dítěte.

Způsob placení úplaty a stravného je převodem na bankovní účet Mateřské školy Činěves, vždy do 15. dne v měsíci.

Stravné pro děti do 6. let
●  přesnídávka 11 Kč, ●  oběd 31 Kč, ●  svačina 11 Kč, ●  pitný režim 4 Kč
●  celodenní stravné 57 Kč / polodenní stravné 46 Kč

Stravné pro děti od 7. Let
●  přesnídávka 12 Kč, ●  oběd 36 Kč, ●  svačina 12 Kč, ● pitný režim 4 Kč
●  celodenní stravné 64 Kč / polodenní stravné 52 Kč

Vzdělávací program naší mateřské školy

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP ) „Pojď si hrát, budeme svět poznávat!“ je vlastním programem naší mateřské školy, jehož zpracování vychází z legislativně stanoveného dokumentu pro mateřské školy – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).

Program „Pojď si hrát, budeme svět poznávat!“ je strukturován do šesti hlavních tematických bloků. Za hlavní tématické bloky jsme zvolili úvodní blok pro seznámení, čtyři dle ročních období a jedno dle činností směřujících k závěrečné přípravě předškoláků pro vstup do školy.

Tématické bloky:
Naše školička
Barevný podzim
Bílá zima – slavnostní čas
Bude ze mě všeználek
Rozkvetlé jaroSlunečné léto