Barevný podzim – JAK ČARUJE PODZIM

 • povídáme si o změnách v přírodě
 • rozdělujeme houby na jedlé a nejedlé
 • hrajeme hru: Já jsem podzim a umím vyčarovat…
 • dechové cvičení na vítr, logo chvilka B, P
 • rozvíjíme zrakové dovednosti
 • házíme horním obloukem

Barevný podzim – TRAKTOR FRK, FRK…

 • vyrábíme bubáčka z brambory
 • připravujeme těsto na bramboráky
 • pozorujeme řepu, brambory, kukuřici, slunečnici
 • skáčeme v pytli na brambory
 • navlékáme korálky
 • házíme bramborou
 • počítáme brambory

Barevný podzim – ŠEL ZAHRADNÍK

 • Povídáme si o zelenině.
 • Počítáme do 6, slabikujeme, učíme se barvy.
 • Uvolňujeme si ručičku v rameni, lokti a zápěstí.
 • Stříháme a lepíme mrkev, zkoušíme novou techniku s válečkem a bublinkovou fólií.
 • Poznáváme zeleninu poslepu podle hmatu a chuti.
 • zpíváme a tancujeme na píseň Lečo, Šla Nanynka.

Barevný podzim – KOMPOT

 • Povídání o ovoci, stromech.
 • Cvičíme jógu, hrajeme si s padákem, tančíme, cvičíme s obručí, chodíme po lavičce
 • Pečeme štrůdl
 • Vyrábíme jablíčko/ hrušku (trhání, mačkání, lepení, stříhání)
 • Pozorujeme ovocné stromy v přírodě

Naše školička – JÁ A MOJI KAMARÁDI

 • Zpěv jednoduchých krátkých písní
 • Běh, chůze do rytmu bubínku
 • Moje značka
 • Seznamování s prostory školky a jejím okolím, s novými kamarády, s pravidly
 • Já ve školce – první obrázek
 • Co jsem dělal o prázdninách?
 • Pravidla ve školce a jejich dodržování
 • Pravidla na silnici, chůze po silnici, chodníků, přecházení přes cestu